62 miljarder i psykisk ohälsa

62 miljarder kronor. Så mycket förlorade Sverige på sjukskrivningar förra året enligt en ny rapport från pensionsbolaget Skandia. Nästan varannan sjukskrivning beror numera på psykisk ohälsa. Med mer förebyggande arbete mot psykisk ohälsa skulle medel motsvarande löner till 25 000 sjuksköterskor kunna sparas.

Sjukskrivningar är ett stort problem i Sverige. Bakom de höga sjuktalen finns ett stort mänskligt lidande – och stora kostnader. Enligt pensionsbolaget Skandias nya rapport Samhällsförlusten av sjukskrivningar uppgick kostnaden för uteblivet arbete på grund av sjukskrivningar till hela 62 miljarder kronor 2017. Kostnaden är 10 miljarder mer än den för Sveriges försvar och krisberedskap.

– Dagens många och långa sjukskrivningar är ett misslyckande både ekonomiskt och mänskligt. Det måste bli enklare för människor att få stöd i tid – det skulle spara stora pengar och minska mycket lidande, säger Skandias hälsostrateg Kristina Hagström.

Kraftig ökning av sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa

I takt med att den psykiska ohälsan har ökat har sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa också stigit markant i Sverige, från 28 procent 2010 till 45 procent 2017. Den största ökningen har skett i Dalarnas län där psykisk ohälsa har gått från att vara diagnosen bakom 27 procent av alla sjukskrivningar första kvartalet 2010 till 51 procent samma kvartal 2017.

Kostnaden för sjukskrivningar orsakade av psykisk ohälsa var 28,1 miljarder kronor för hela landet 2017. Om de minskade med bara en tredjedel skulle samhället kunna spara nära 10 miljarder kronor per år. Det motsvarar löner till 25 000 sjuksköterskor.

– I dag lägger samhället de största insatserna när sjukdom väl är ett faktum, med större kostnader och mer lidande som följd. Nu är det hög tid att politikerna växlar upp det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa. Tillgängligheten till samtalsterapi måste kraftigt förbättras och det behövs fler hälso- och rehabvägledare som kan se till att individer inte hamnar mellan stolarna, fortsätter Kristina Hagström.

Topp 5 län som förlorar mest på sjukskrivningar:

Län Förlorat ekonomiskt värde Samhällsvinst vid 1/3 färre sjukår
1. Stockholms län 14,1 miljarder kr 4,7 miljarder kr
2. Västra Götalands län 12,2 miljarder kr 4 miljarder kr
3. Skåne län 6,9 miljarder kr 2,3 miljarder kr
4. Uppsala län 2,3 miljarder kr 755,5 miljoner kr
5. Jönköpings län 2,2 miljarder kr 750 miljoner kr

Topp 5 län där psykisk ohälsa har ökat mest:

Län 2010 2017 Förändring
1. Dalarnas län 27% 51% 23%
2. Kalmar län 25% 47% 22%
3. Värmlands län 26% 48% 22%
4. Gävleborgs län 24% 44% 20%
5. Gotlands län 22% 42% 20%

Hela rapporten Samhällsförlusten av sjukskrivningar hittar du på www.skandia.se/sjuknotan

Om rapporten
Rapporten Samhällsförlusten av sjukskrivningar – och värdet av att fler går från sjukskrivning tillbaka till jobb är skriven av Nima Sanandaji, samhällsdebattör och teknologie doktor från KTH, på uppdrag av Skandia.

Så är beräkningen gjord
Rapportens samhällsekonomiska beräkningar utgår från de sjukskrivningsdagar då sjukpenning och rehabiliteringspenning betalas ut, det vill säga sjukskrivningsperioder längre än 14 dagar som berättigar till dessa ersättningar. Kostnaderna för de första 14 sjukdagarna som betalas av arbetsgivaren är inte inräknade. Beräkningarna begränsas till att uppskatta värdet av inbetalade skatter som går förlorat då arbete inte utförs under dessa sjukdagar. De inkluderar inte själva kostnaderna för vård eller utbetalningarna av sjuk- och rehabiliteringspenning. Uträkningen för samhällsförlusten av sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa baseras på antagandet att psykisk ohälsa står för lika stor andel av samhällsförlusten med sjukskrivningar som andelen av Försäkringskassans registrerade sjukskrivningsepisoder.