Forskning

Forskning tillgänglig för alla.

Nedan följer ett urval av underlag och rapporter som på olika sätt beskriver Sveriges folkhälsa:

 

Skandia:

https://www.skandia.se/globalassets/pdf/press-och-media/rapporter-och-debatt/samhallskostnaden-for-langre-sjukfranvaro-181008.pdf

Hjärnfonden:

https://www.hjarnfonden.se/