FastPlan

Kraven och tempot i arbetslivet har aldrig varit högre. Många upplever att tiden inte räcker till allt som ska göras. Att stress är vår nya folksjukdom är inte längre än nyhet utan ren fakta tillgänglig för alla. Enligt Folkhälsoinstitutet så upplever två av tio i arbetsför ålder att pressen är så hög att de ligger i risken för sjukskrivning.

Att säkerställa att arbetsklimatet är välfungerande för såväl individ som företaget är ett arbetsuppdrag som historiskt inte varit nödvändigt. Idag är detta avgörande för ett företags överlevnad på sikt.

Attraktiva, högfungerande och välmående arbetsplatser ser medarbetarna och deras tid som sin främsta resurs.

The Yoga Lounge tar fram konkreta handlingsplaner som stimulerar och ge värde åt varje medarbetare. Resultatet blir en ständigt utvecklande organisation med högpresterande medarbetare och blomstrande affärer.