Arbetsgivaransvar

Sverige förlorar 64 miljarder på sjukskrivningar – Psykisk ohälsa står för varannan diagnos.

Vad gäller egentligen?

 I september 2016 låg de psykiatriska diagnoserna diagnoser bakom 44 procent, eller 82 000, av totalt 189 000 pågående sjukfall. Det innebär att vi har enorma sjuktal i Sverige. Sjuktal som vi kan påverka i manga fall.

Vår psykiska och sociala arbetsmiljö är lika viktig som den fysiska. Det är vi alla överens om.Människor ska inte behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller brist på återhämtning.

Den 31 mars 2016 började nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) att gällaFöreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar för. Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen huvudansvaret för arbetsmiljön. Detta ansvar gäller såväl den fysiska som den psykiska miljön.

I arbetsgivarens ansvar ingår att uppmärksamma, synliggöra och arbeta systematiskt med alla typer av arbetsbelastning för att förebygga riskerna för att någon blir skadad eller sjuk.

Läs mer om aktuella regler på Arbetsmiljöverkets hemsida.

https://www.av.se/