Föreläsningar


Under Huven – Föreläsning  

” Under huven” är en personlig skildring av Saras egna erfarenhet av psykisk ohälsa, depression och panikångest.

En föreläsning som berör men som också är en historia om kraft, mod och ett lyckligt ”slut”. Med en humoristisk glimt får lyssnaren en inblick hur tokigt det kan bli när allt inte står ”rätt” till med psyket.

Även Saras tankar om skuld och skam som ofta är kopplat till ämnet och en grundläggande faktakuskap om vad psykisk ohälsa tas upp. Under huven handlar främst om hur en högfungerande framgångsrik kvinna i sina bästa år kraschen brutalt och totalt. Misären och den extremt svarta period som följde men också en skildring av hur vägen ur utmattningsdepression kan se ut.

Vad som ledde till kraschen och vilka aspekter som varit framgångsfaktorer och vad som varit utmaningar. Föreläsningen riktar sig till företag som vill jobba med prevention stressrelaterad psykisk ohälsa. Företag som tänker ge sig på att skapa ett högfungerande klimat fritt från stress.

Syfte: Väcka tankar kring återhämtning och prestation.

Föreläsningen  är ca 85 minuter lång och förutom föreläsning om psykisk ohälsa ingår en frågestund. Total rekommenderad tidsåtgång är 2 timmar


 

Uppföljning – Boka en relaterad Workshop.

Föreläsningarna berör och skapar tankar. Att ta till vara på de tankar som uppstår kan skapa förändring. Det är vad prevention psykisk ohälsa handlar om!.


Workshop halvdag ca 4 timmar

Dagen startar med föreläsning och därefter diskuterar vi begrepp som stress, ångest & balans. Ger grundläggande vetenskap bakom psykisk ohälsa. Vi tittar djupare på vedertagna signaler och riskfaktorer.

Gruppdiskussion kring hur er arbetsplats kan ta ett steg mot en friskare arbetsplats. En arbetsplats att vara hållbar på.

Tid för eftertanke kommer ges och även praktiska verktyg för att stilla tankar och minska stress.

Syfte: Väcka tankar kring återhämtning och prestation. Diskutera nästa steg för arbetsplatsen. Tid till personlig eftertanke. Prova användbara verktyg.


Workshop heldag ca 7 timmar 

Dagen startar med föreläsning och därefter diskuterar vi begrepp som stress, ångest & balans. Ger grundläggande vetenskap bakom psykisk ohälsa. Vi tittar djupare på vedertagna signaler och riskfaktorer.

Identifiering av utmaningar på er arbetsplats.

Gruppdiskussion kring hur er arbetsplats kan ta ett steg mot en friskare arbetsplats. En arbetsplats att vara hållbar på.

Tid för eftertanke kommer ges och även praktiska verktyg för att stilla tankar och minska stress.

Syfte: Väcka tankar kring återhämtning och prestation. Diskutera nästa steg för arbetsplatsen. Tid till personlig eftertanke. Prova användbara verktyg. Sätta en designad plan men SMART a mål med önskad effekt och plan för uppföljning.